Skalné obydlia

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselné vzdelávacie centrum a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života.
Veríme, že priamou účasťou na takto zameraných aktivitách vznikajú predpoklady na správne pochopenie podstaty vzniku predmetov, javov a vzťahov v súvislostiach s prírodou, históriou a kultúrou a že tým prispievame k väčšej starostlivosti a zodpovednosti.

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY

SKALNÉ OBYDLIA BRHLOVCE

ORIENTAČNÝ PLÁNIK ULIČKY „ŠURDA“

OBJEKTY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NOVÝ DVOR